O nás
Služby
Samoplátci
Laboratorní příručka
Kontakty
Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.
Spolupracujeme s těmito pojišťovnami
O nás
Profil laboratoře

Laboratoř v Uherském Brodě spolupracuje především s privátními lékaři okresu Uherské Hradiště a poskytuje vyšetření nádorových i nenádorových onemocnění kůže, měkkých tkání, trávícího a urogenitálního traktu, štítné žlázy aj. Laboratoř je vlastníkem Akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky pro provádění screeningové gynekologické cytologie pro karcinom čípku děložního s mnohaletou praxí v tomto oboru činnosti. Ve spolupráci s odbornými lékaři - gynekology se tak spolu s odborně vyškoleným personálem (zdravotními laborantkami - skrinérkami) podílíme na odhalování tzv. prekanceróz (dysplazií) čípku děložního s jejich následným operačním odstraněním.

Naše laboratoř spolupracuje s univerzitními ústavy či jinými laboratořemi v republice.

Publikační činnost

Vážan P., Velecký J., Gatěk J.: Vyšetření sentinelových uzlin u karcinomu prsu pomocí rychlé peroperační biopsie a imunohistochemie v seriových řezech (Česko-slovenská patologie a soudní lékařství č.

Duben J., Vážan P., Bakala J., Dudešek B., Musil T., Hnátek L., Hradská K., Gatěk J.: Distribuce metastatického postižení u kolorektálního karcinomu s použitím metody lymfatického mapování a radiačně navigované biopsie sentinelové uzliny (Rozhledy v chirurgii 9/2006).

Dudešek B.,Gatěk J., Duben J.,Hnátek L., Kotoč J., Kotočová K., Vážan P.: Lymfadenektomie u papilárního karcinomu štítné žlázy (Rozhledy v chirurgii 9/2010).

Gatěk J., Kotoč J., Kotočová K., Katrušák J., Vážan P., Duben J., Hnátek L., Dudešek B.: Lokoregionální recidivy po konzervativních výkonech u časného karcinomu prsu (Rozhledy v chirurgii 10/2010).

Certifikáty

Laboratoř je držitelem certifikátu kvality - Osvědčení pro akreditaci ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013. Dále splnila podmínky certifikátu kvality ISO 9001:2008. Laboratoř se účastní pravidelně Programu kontroly kvality SEKK a externího hodnocení kvality.

   

Služby
Biopsie

Vyšetření vzorků tkání a orgánů získaných od pacientů při operacích nebo jiných zákrocích (např. endoskopických, punkčních biopsiích bioptickou jehlou apod.) s cílem stanovení konečné bioptické diagnozy.  Touto diagnozou bývá určení , zda se jedná o zhoubný (maligní) nebo nezhoubný (benigní) nádor, zánětlivé onemocnění, reaktivní změny aj.

Tato diagnoza, v některých případech doplněná o specializované imunohistochemické či molekulárně-genetické vyšetření, je pak základem pro klinického lékaře při další léčbě pacienta.

Garantujeme dodání výsledku v nejkratším možném termínu (většinou do 2 dnů od obdržení materiálu)

Cytologie

Tj. vyšetření nikoli celé části orgánu či tkáně, ale pouze jednotlivých buněk získaných metodou stěru, otisku, punkce tenkou jehlou apod. Toto vyšetření slouží k základnímu rozlišení zhoubného či nezhoubného nádoru, zánětu, apod.

Gynekologická cytologie

Obrovský význam má screeningová gynekologická cytologie, která slouží preventivnímu vyhledávání stavů předcházejících vzniku zhoubného nádoru čípku děložního, resp. pochvy. Jedná se o tzv. prekancerózy neboli dysplazie vyvolané některými kmeny lidského papillomaviru (Human Papilloma Virus - HPV). Pacientce s tímto nálezem je pak následným, většinou drobným operačním zákrokem podezřelá léze odstraněna a nedojde tak k jejímu dalšímu rozvoji a přechodu do karcinomu čípku děložního. Provádíme i následné bioptické vyšetření s konečným určením typu léze.

Imunohistochemie

Imunohistochemické barvení se používá k rutinní i pokročilé diagnostice. Základní protilátky detekují histogenetický původ tkáně (např. epiteliální, mezenchymální, atd), lze stanovit proliferační antigen Ki-67, či pátrat po účasti HPV infekce na patologickém procesu.

Genetické vyšetření – HPV testace

Nově provádíme vyšetření kmenů lidského papilomaviru (HPV, které vyvolávají nádorové změny na čípku děložním).

Přístroj COBAS 4800 firmy Roche vyhodnocuje přítomnost nejvíce rizikových typů HPV (zvlášt typ 16, 18) a zvlášť dalších 12 vysoce rizikových typů.

Zdravotní pojišťovny hradí toto vyšetření ženám s pozitivním cytologickým nálezem (ASCUS, ASC-H, LSIL) a ženám po zákroku s nálezem HSIL.

Od roku 2021 je vyšetření hrazeno v rámci gynekologické prohlídky i zdravým ženám ve věku 35 a 45 let.

HPV testace mohou využít i samoplátkyně.

Z odborných studií vyplývá závěr, že pokud chodíte na pravidelnou gynekologickou prohlídku (PLNĚ hradí zdravotní pojišťovny !) a jedenkrát za 4-5 roků zaplatíte 1000,- Kč za HPV testaci, máte takřka 100% jistotu, že nedostanete rakovinu děložního čípku.

Svoz materiálu

Pro spolupracující zdravotnická zařízení je svoz poskytován zdarma.

Odběrový materiál

Veškerý odběrový materiál pro gynekologickou cytologii (skla, brush, průvodky, fixativa), cytologii (skla, průvodky), biopsii (odběrové nádoby včetně nadstandardních speciálních odběrových nádob s fixační tekutinou) poskytujeme ZDARMA.

Online zasílání výsledků

Přístup prostřednictvím námi dodaného softwaru.

Samoplátci
Ceny vyšetření pro samoplátce v laboratoři Velab, s.r.o.
Název vyšetření Cena
Gynekologická cytologie 250 Kč
Cytologie štítné žlázy 300 Kč
Jednoduchá biopsie (např. kožní excize) 400 Kč
Větší biopsie 600 Kč
Gastrobiopsie 1000 Kč
Konizát cervixu 1000 Kč
Kyretáž 300 Kč
HPV testace včetně typizace kmenů 16, 18 a high risk 1000 Kč
V případě nutné aplikace imunohistochemického vyšetření cena 300 Kč / protilátka.
Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Seznam vyšetření Průvodka na vyhodnocení cerviko-vaginální cytologie

Průvodka k histologickému/cytologickému vyšetření Seznam metod v rozsahu akreditace

Kontakty
Pracoviště Uherský Brod
Vedoucí laboratoře
MUDr. Josef Velecký
572 635 000
+420 605 260 801
josef.velecky@quick.cz
Zástupce vedoucího laboratoře
MUDr. Lukáš Velecký
Vedoucí laborantka
Iveta Feilerová
Laborantka
Jiřina Benková
Laborantka skrinérka
Markéta Chudíková
Laborantka skrinérka / Manažerka kvality
Bc. Renáta Hřibová, DiS.
Laboratoř - výsledky
572 629 139
Pracovní doba
Po - Pá, 6:30 - 14:30
Email
brod@velab.cz
Partyzánů 2174
688 01 Uherský Brod
IČO: 26969751
© 2021 Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o.